Żłobek Miejski nr1 w Świdnicy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 26 tel. (074) 640-99-03
email. zlobek11@wp.pl

Nasza kadra

Bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra kochająca dzieci i pracę z nimi w składzie:

 • opiekunki dziecięce,
 • pielęgniarki,
 • personel pomocniczy;

Dla naszych podopiecznych gotują kucharki.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

odpowiedzialna za:

 • organizację pracy zespołu w grupie dziecięcej
 • bezpieczeństwo dzieci
 • ocenę rozwoju dzieci
 • opracowanie planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych przystosowanych do poziomu rozwoju dzieci
 • realizację i ocenę planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych

PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA

odpowiedzialna za:

 • bezpieczeństwo zdrowotne dzieci
 • realizuje programy profilaktyki, promocji zdrowia i prewencji
 • odpowiada za realizację programów edukacji zdrowotnej
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne
 • zapewnia opiekę medyczną

PERSONEL POMOCNICZY - SALOWE

Wspierają fachowy personel w działaniach opiekuńczo-wychowawczo-pielęgnacyjnych, są odpowiedzialne za stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń żłobka.

KUCHARKI

Czuwają nad jakością podawanych dzieciom posiłków oraz nad odpowiednią dla nich dietą (np. bezmleczną itp.)