Nabór 2020

Drodzy rodzice.

Informujemy, że zakończył się nabór wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy.

Wyniki naboru zostaną podane 29 maja 2020 r. na tablicy ogłoszeń żłobka, informację o przyjęciu dziecka będzie można też uzyskać telefonicznie.

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

15-30 kwietnia 2020r.

Wydawanie kart zgłoszeń dziecka do żłobka.

Do 15 maja 2020 r. do godz. 14,00

Przyjmowanie wypełnionych kart zgłoszeń.

21 maja 2020 r.

​Rozpatrzenie wniosków przez dyrektora żłobka i komisję rekrutacyjną

29 maja 2020 r.

Podanie informacji o przyjęciu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej żłobka imiennych list dzieci.

od 22 - 30 czerwca 2020r

Podpisywanie umów z rodzicami nowo przyjętych dzieci.

Ze względu na sytuację epidemiczną czas podpisywania umów z rodzicami został skrócony, rodzice którzy nie będą mogli w tym czasie podpisać umowy proszeni są o kontakt telefoniczny ze żłobkiem.

Nie podpisanie umowy ze Żłobkiem w tym czasie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do Żłobka.