Żłobek Miejski nr1 w Świdnicy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 26 tel. (074) 640-99-03
email. zlobek11@wp.pl

Nabór 2019

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

 

15-30 kwietnia 2019r.

Wydawanie kart zgłoszeń dziecka do żłobka.

Do 17 maja 2019 r.

Przyjmowanie wypełnionych kart zgłoszeń.

21 maja 2019 r.

​Rozpatrzenie wniosków przez dyrektora żłobka.

24 maja 2019 r.

Podanie informacji o przyjęciu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej żłobka imiennych list dzieci.

od 24 maja do 30 czerwca 2019r

Podpisywanie umów z rodzicami nowo przyjętych dzieci. 

Nie podpisanie umowy ze Żłobkiem w tym czasie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do Żłobka.

 

Karty zgłoszeniowe będzie można odbierać u dyrektor żłobka w godzinach 8.30-16.00.

Wypełnione karty można będzie składać w godzinach  8.00-16.00 u dyrektor lub w sekretariacie.