Do pobrania

Dokumenty do pobrania:

Aneks do umowy - zmiana ilości godzin

http://zlobeknr1.com.pl/data/uploads/aneks-do-umowy-zmiana-iloci-godz.doc

 

Oświadczenie od odpisu nieobecności dziecka w Żłobku.

http://zlobeknr1.com.pl/data/uploads/owiadczenie-do-odpisu.docx

 

Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego:

http://zlobeknr1.com.pl/data/uploads/zacznik-numer-1.pdf

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

http://zlobeknr1.com.pl/data/uploads/zacznik-numer-2.pdf