Żłobek Miejski nr1 w Świdnicy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 26 tel. (074) 640-99-03
email. zlobek11@wp.pl

Ogólne założenia dotyczące żywienia dzieci w żłobku

 1. Jadłospisy konstruowane są dekadowo i uwzględniają obowiązujące wytyczne dotyczące zasad prawidłowego żywienia: wysoka jakość i dobór surowca, odpowiednie wielkości porcji, urozmaicenie posiłków.
 2. W żłobku realizowane są diety podstawowe oraz diety eliminacyjne.
 3. Diety eliminacyjne realizowane są w oparciu o zaświadczenie od lekarza specjalisty zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym /lekarz określa rodzaj diety oraz listę produktów wskazanych i przeciwwskazanych a nie rodzic.
 4. Wszystkie produkty „zastępcze” przeznaczone do realizacji diet eliminacyjnych, nie zamieszczone w specyfikacji Żłobka muszą być dostarczone przez rodziców /szczelnie zapakowane z odpowiednio długą datą ważności/. Rodzaj i ilość produktów należy skonsultować z intendentem żłobka.
 5. Nie ma możliwości realizowania diet eliminacyjnych TYLKO w oparciu o prośbę /oświadczenie/ rodziców.
 6. W żłobku obowiązuje realizacja kształtowania właściwych nawyków żywieniowych poprzez:
 • stałe pory posiłków – zgodnie z ustalonym harmonogramem /planem dnia/.
 • urozmaicony i właściwie zbilansowany jadłospis /zdrowa dieta/.
 • brak pojadania między posiłkami.
 • właściwe podejście praktyczno – psychologiczne do konsumpcji posiłków przez dzieci /w żłobku maluszki nie są zmuszane do jedzenia tylko umiejętnie zachęcane/.
 • właściwą kulturę spożywania posiłków /swoboda, przyjazna atmosfera – bez zabawy i telewizji.
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego jedzenia rączkami, później posługiwania się łyżeczką; spożywanie posiłków w grupie – dzieci lubią jeść w towarzystwie, szczególnie rówieśników/
 • bardzo małe ilości w menu maluszków słodyczy /cukierków, czekolad, batonów itp.
 • kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkiem /w zależności od wieku/.


 


Opracowała Agnieszka Domańska – specjalista ds. żywienia i HACCP